Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u solliciteert bij Talenteren of u zich op een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. Wij verzamelen dus gegevens van iedereen die direct of indirect in contact met ons treedt: klanten, relaties, sollicitanten, (oud-)medewerkers en contactpersonen.

Hoe geeft u ons toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

Wanneer u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u solliciteert bij Talenteren of u zich op een andere wijze aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening, geeft u impliciet toestemming voor het verzamelen en verwerken ervan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens

• NAW gegevens, email adres en andere contactgegevens;
• geboortedatum, nationaliteit en moedertaal;
• opleidingsniveau;
• functie;
• naam en adres van de verwijzende instantie/het bedrijf waar u werkzaam bent;
• indien het geval, NAW gegevens, email adres en andere contactgegevens van uw contactpersoon;
• debiteurgegevens.

Gegevens betreffende uw taaltraining

• taal en type training waarvoor u belangstelling heeft/zich heeft ingeschreven (doeltaal);
• uw begin- en te bereiken eindniveau in de doeltaal;
• uw leerdoelen voor de taaltraining;
• trainingsdata;
• vorderingen;
• lesplannen;

• advies voor verdere ontwikkeling van uw taalvaardigheid;
• uw evaluatie van de taaltraining;
• andere gegevens waarvan de opneming wordt vereist ingevolge van de toepassing van enig wettelijk voorschrift; 
• presentie en examenresultaten.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van onze klanten en relaties voor de uitvoering van onze dienstverlening, het sluiten en het uitvoeren van een overeenkomst en in specifieke gevallen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Meer specifiek worden uw persoonsgegevens verwerkt om:

  1. u de door u gewenste informatie te verstrekken, onze nieuwsbrief of brochures/flyers toe te zenden;

  2. de door u gewenste intake en/of taaltraining te registreren, administratief af te handelen en factureren;

  3. de met u overeengekomen maatwerk taaltraining te verzorgen; en hierover te communiceren;

  4. een eventueel ingediende klacht op te lossen;

  5. te voldoen aan de op Talenteren rustende wet- en regelgeving;

  6. analyses en (management)rapportages uit te voeren ten behoeve van het verbeteren van onze dienstverlening.

Met wie delen wij (een gedeelte van) uw persoonsgegevens?

Talenteren kan uw persoonsgegevens doorgeven aan organisaties die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Denk daarbij aan freelancers die cursussen verzorgen en de organisaties die onze ICT taken beheren en uitvoeren.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van onze trainingen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verzameld.

  • Bent u een klant of een relatie van Talenteren, dan bewaren we uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar na

  • beëindiging van uw taaltraining.

Hoe hebben wij uw persoonsgegevens beveiligd?

Talenteren doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Zo hebben bijvoorbeeld alleen geautoriseerde medewerkers toegang tot uw persoonsgegevens.

Hoe heeft u inzage in uw verzamelde persoonsgegevens en hoe kunt u deze (laten) corrigeren of verwijderen?

Als klant, relatie, (oud-)medewerker of sollicitant van Talenteren heeft u recht op inzage, correctie of verwijdering van uw vastgelegde persoonsgegevens.

U kunt een gespecificeerd verzoek tot Talenteren richten door een email te sturen onder vermelding van uw NAW gegevens. Talenteren zal binnen 4 weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren.

In geval van een verzoek tot verwijdering zal Talenteren de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Eventuele derden, aan wie gegevens zijn verstrekt, worden van de wijzigingen op de hoogte gebracht.

Heeft u vragen, opmerkingen, klachten of een vermoeden van een datalek?

In dat geval kunt u uw vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Talenteren, per e-mail of schriftelijk sturen.

Cookies

De website van “Talenteren” maakt gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op de computer van Klanten worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u als bezoeker bekijkt en welke opties u gebruikt. Talenteren gebruikt deze gegevens o.a. ter optimalisering van haar website. Cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt er ook voor kiezen uw internet browser zo in te stellen dat u een waarschuwing ontvangen bij plaatsing van een cookie. Ook is het voor u mogelijk om het plaatsen van Cookies volledig te blokkeren. In dat geval is het echter mogelijk dat u niet van alle onderdelen van onze websites gebruik kunt maken.

Webanalyse

Talenteren maakt gebruik van Google Analytics en andere webanalysediensten. Deze diensten maken gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. In het geval van Google Analytics wordt de informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) overgebracht naar, en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over het websitegebruik op te stellen voor Talenteren en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Wijzigingen Privacy Statement

Talenteren kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statment. Het meest recente Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van Talenteren. Deze versie van het Privacy Statement is opgesteld op 1 april 2018.