Vind u dat uw zakelijk Engels beter kan, professioneler?
Wil u makkelijker Engels spreken aan de telefoon of in vergaderingen?
Kunt u vaak niet op de juiste woorden komen?
Twijfelt u aan het niveau van uw Engelse rapporten?

Verbeter uw zakelijk Engels op een effectieve en prettige manier, met de juiste inhoud, het juiste tempo en op het juiste moment. Zakelijk Engels op maat bij Talenteren.

Effectief Engels leren

Wat u leert

Het voorgesprek is belangrijk. Daarin geeft u zelf de onderwerpen aan op het gebied van zakelijk Engels waaraan u wilt werken. Daarnaast bepalen we uw huidige niveau. We combineren uw dagelijkse praktijk met onderwerpen als:

  • Spreken: telefoneren, vergaderen, onderhandelen, presenteren
  • Schrijven: e-mails en brieven, rapporten, memo’s
  • Lezen: e-mails, rapporten, handleidingen, vakliteratuur
  • Luisteren: telefoneren, vergaderingen, presentaties

Natuurlijk breidt u uw woordenschat fors uit en leert u de belangrijkste grammatica. Er is aandacht voor omgangsvormen en vakjargon. U kunt ook een combinatie maken met bijvoorbeeld technisch Engels of Engels voor een specifieke functie, bijvoorbeeld Engels voor HR, Engels voor managers, Engels voor de detailhandel.

Voorgesprek

Van tevoren bespreken we welke onderwerpen u wilt behandelen van het uitgebreide spectrum van zakelijk Engels. We bepalen het niveau van beheersing van het Engels. De cursussen worden gegeven op de niveaus A1 t/m C1 (ERK).

Neem vandaag nog contact op

Onze klanten